מאמרים

דברים נוראים קורים שם

| חיים מאור

מיכה קירשנר: איתנו, בתוכנו ומחוצה לנו

| אדם ברוך

חמש שנים תמימות חייתי בשביל הרגע הזה

| רון מיברג

כולם שאמאנים

| אמנון דנקנר

אמת דיברתי

| חנה שביב

הסטודיו וגיבוריו

| יעל גילעת

Stigmata
.com

| דניאלה טלמור

עדות מקומית

| ציפה קמפינסקי

תמצית הרוע

| אוצר: פרופ' חיים מאור עם אנוש גריגוריאנץ, ליאת רובינשטיין, גבריאלה אנוליק

ראיונות

מיכה קירשנר בוחר חמש תחנות תרבות שעיצבו את עולמו

ביקור סטודיו | מיכה קירשנר נוקט עמדה

| אלי ערמון אזולאי

הצלמים יוצאים מן הגיטו

| חיים מאור

הצצה לעבודתם של מיכה קירשנר ואלכס ליבק

הכל פתוח – ישראליות

| מודי בר און

״תעודת עיתונאי״

| רועי כ״ץ

"הוא ישר ראה את הפצע, כמו מגנט לכאב״

| לי ברבו

ספרים וקטלוגים

הישראלים

נעורים, התקווה

| רן אדליסט

מיכה קירשנר – צילומים

| מיכה בר-עם