כנסים

צילום | פעולה

זיקות עכשיוויות בין צילום, מחווה ופעולה

22.5.23

מוזיאון חיפה לאמנות

כנסי עבר

ביוגרפיה מקומית

30.5.2022

קהל, קהילה והתקהלות אסורה

17.6.2021

דת/גזע/מין

20.3.2018